Al meer dan 20 jaar een stabiele partij voor de gemeente Grave!

De LPG behartigt de belangen van de inwoners van de kernen Escharen, Gassel, Grave en Velp.
U kunt dat duidelijk zien aan de samenstelling van onze fractie. Onze partijleden zijn mensen die
dicht bij u staan, actief zijn in het verenigingsleven en sterk betrokken zijn bij het wel en wee
in de vier kernen.

De Lokale Partij Grave is in 1993 opgericht en is voortgekomen uit de samenvoeging van o.a.
de namenlijsten Piet Vollenberg en Jan Verhaaren. De LPG en haar voorlopers zijn sinds 1974
onafgebroken vertegenwoordigd in de Graafse gemeenteraad. In de afgelopen decennia heef de
LPG een duidelijk en herkenbare lokale inbreng gehad binnen de gemeenteraad van Grave en
het gemeentebestuur, met duidelijke ankers in de lokale samenleving.

De LPG heef geen banden met welke landelijke politieke partij dan ook. Door eigen waarneming
en veelvuldig contact met de bewoners in de stad en de drie kernen kan de LPG haar beleid
afstemmen op datgene wat leef onder de bevolking in de Gemeente Grave, zonder gebonden te zijn
aan richtlijnen van de landelijke partijen.

 

Bestuur

Voorzitter
Jan van Thull

jvthull@gmail.com

Vice-Voorzitter
Walter van der Valk

walter.valk@lpg-grave.nl

Penningmeester
Arno Heemskerk

Bestuurslid
Anja Henisch

anja.henisch@lpg-grave.nl

Steunfractie

Rick Joosten
Wilma van der Vliet
Rein Keereweer
Jan Verhaaren
Marie José Verbeeten
Dorie Kars
Eus van der Vliet
Ben Martini
Jennifer van der Reijden
Jan Schraven
Ed Engberink