Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen aan het college de rubriek: Berichten en de Brabantse impact monitor   (Nieuw)

 

Ons standpunt over herindelen Lees meer


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 

  

 

GEMEENTEN HEBBEN MEER EIGEN MIDDELEN DAN GEDACHT

Gemeenten, zowel klein als groot, beschikken gemiddeld genomen over substantieel meer eigen inkomsten dan waarmee in het gemeentefonds rekening wordt gehouden.

Ten opzichte van 2019 is dat verschil toegenomen met 2 euro per inwoner naar 33 euro per inwoner. Daarbij realiseren vooral de gemeenten tot 20.000 inwoners het grootste aansluitverschil, aldus het Periodiek Onderhoudsrapport gemeentefonds 2021. Voor individuele gemeenten is er overigens sprake van een sterk wisselend beeld. ‘Er zijn ook gemeenten die over minder overige eigen middelen (OEM) beschikken dan waarmee in het gemeentefonds rekening wordt gehouden.’

Rente

In het gemeentefonds wordt rekening gehouden met overige eigen middelen van gemeenten via een inhoudingsformule per uitgavencluster: heb je meer eigen inkomsten uit bijvoorbeeld rente of deelnemingen, dan krijg je via het gemeentefonds minder geld van het rijk. Door deze uitkomsten te vergelijken met de feitelijk beschikbare OEM van gemeenten, wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate gemeenten extra middelen ter beschikking hebben om hun uitgaven te dekken.

Groen

Zowel bij de OEM als de onroerendezaakbelasting (ozb) is voor alle groepen gemeenten gemiddeld sprake van substantiële ‘extra’ inkomsten: de feitelijke inkomsten liggen substantieel boven het niveau waarmee in het gemeentefonds rekening wordt gehouden. Daarbij is wel sprake van grote verschillen tussen individuele gemeenten.

De extra eigen inkomsten van gemeenten komen volgens het POR-rapport tot uiting in extra uitgaven op bepaalde clusters. Voor de groep gemeenten met minder dan 20.000 inwoners geldt dat sprake is van een relatief hoge OEM en dat deze als groep vooral meer uitgeeft aan onder andere participatie, bestuur en groen. Met name de grootste gemeenten beschikken over relatief veel extra ozb-inkomsten. Die gemeenten blijken relatief veel uit te geven aan cultuur.

 

HEET POLITIEK NAJAAR VERWACHT IN GEMEENTEHUIZEN

Het gros van de wethouders ervaart sinds corona meer politieke tegenstellingen binnen het college. Zij leiden vooralsnog niet tot meer politiek gedoe. Toch wordt er een heet najaar in gemeentehuizen verwacht. Dat komt naar voren uit onderzoek  van de Universiteit Twente en BMC, in samenwerklng met de wehoudersvereniging.

Het gros van de wethouders ervaart sinds corona meer politieke tegenstellingen binnen het college. Zeker daar waar de tegenstellingen al groot waren, zijn deze tijdens de coronacrisis vergroot. Zij leiden vooralsnog niet tot meer politiek gedoe. Binnen colleges wordt collegiaal samengewerkt, geeft een meerderheid van de wethouders aan. Toch wordt er een heet najaar in gemeentehuizen verwacht.

Politieke weerstand

Dat komt naar voren uit het onderzoek ‘Effecten van de coronacrisis op de rol en positie van wethouders’ van de Universiteit Twente (UT) en BMC in samenwerking met de Wethoudersvereniging. Er staan veel beleidswijzigingen op stapel die vooral financieel zijn gedreven, licht Marcel Boogers toe, hoogleraar regionaal bestuur aan de UT. Veel van die beleidswijzigingen zijn nodig om de coronacrisis – financieel – het hoofd te bieden, maar ook omdat de wereld er door corona anders uitziet. Bijna vier op de tien wethouders vrezen dat de voorgestelde beleidswijzingen op maatschappelijke en of politieke weerstand zullen stuiten. De meeste beleidswijzigingen worden verwacht op de beleidsterreinen werk en inkomen en zorg en gezondheid. Ook voor recreatie, toerisme en cultuur voorzien wethouders beleidswijzigingen, zo blijkt uit het onderzoek.

Verhoudingen opgeschud

De coronacrisis heeft de taken, rollen en verhoudingen in het college flink opgeschud, stellen de onderzoekers. Wethouders werden vrij plotseling ‘beroofd’ van hun beleidsportefeuille. ‘Of het nu ging om stadsontwikkeling, cultuur, sport of jeugdzorg: alles kwam in het teken te staan van coronamaatregelen waarmee deze beleidsonderwerpen onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester gingen vallen.’

Sturende rol

De rol van de burgemeester is tijdens de crisis veel steviger geworden, zo komt uit het onderzoek naar voren, waaraan 145 wethouders hebben deelgenomen. ‘De burgemeester heeft vooral een meer sturende en coördinerende rol in het college gepakt’, aldus Boogers. Dat ligt in lijn der verwachting, tekenen de onderzoekers daarbij aan. Burgemeester zijn immers belast met onder andere de informatievoorziening tijdens rampen en crises. Daarnaast waren de burgemeesters als eerste aan zet om de landelijke maatregelen naar de lokale uitvoering door te vertalen.

Minder contact raad

Opvallend vindt Boogers dat het contact tussen wethouders en de raad tijdens de coronacrisis is verminderd, uitgezonderd het contact met raadsleden van de ‘eigen’ fractie. Het contact is niet alleen verminderd door digitale raadsvergaderingen, maar ook door beleidswijzigingen als gevolg van de coronacrisis. ‘Daar waar wethouders ingrijpende beleidswijzigingen voorbereiden om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden, hebben zij minder intensief contact met de gemeenteraad dan in gemeenten waar die beleidswijzigingen niet aan de orde zijn’, aldus de onderzoekers.

Op pad

Een andere opvallende uitkomst is dat wethouders sinds de crisis veel op pad waren. Boogers: ‘We hadden verwacht dat we ze niet meer buiten zouden zien, maar niets is minder waar. Ze hebben volop gesprekken gevoerd met bedrijven en instellingen, om te vragen op welke manier de gemeente hen kon ondersteunen.’

Veeleisender

Bijna zes op de tien wethouders (57 procent) geeft aan dat het wethouderschap door de coronacrisis uitdagender en veeleisender is geworden. Dat geldt vooral bij wethouders die intensievere contacten hebben gekregen met ambtenaren, fractie en gemeenteraad. Ook de op stapel staande ingrijpende beleidsaanpassingen en beleidswijzigingen die naar verwachting politieke en maatschappelijke weerstand gaat oproepen, dragen bij aan het gevoel dat het wethouderschap uitdagender en veeleisender wordt, stellen de onderzoekers.  

 

BAL VOOR SAMENWERKING MET MAASTRICHT LIGT BIJ MEERSSEN

De gemeente Maastricht ziet niets meer in een mogelijke ambtelijke samenwerking met buurgemeente Meerssen. Dat bleek woensdagavond tijdens een vergadering van de vijftien fractievoorzitters in de gemeenteraad van Maastricht.

‘Bal ligt bij Meerssen’
De vraag wat Maastricht dan wel voor het financieel noodlijdende Meerssen kan betekenen, is aan de gemeenteraad van Meerssen. Daarover waren praktisch alle fractievoorzitters in Maastricht het woensdagavond eens. ‘De bal ligt nu bij Meerssen’, vatte burgemeester Annemarie Penn het standpunt van de gemeenteraad van Maastricht samen. ‘We wachten dit rustig af.’

Herindeling of ambtelijke samenwerking
De gemeenteraad van Meerssen moet zich hierover op 24 september uitspreken. De raad droeg de wethouders in de nacht van maandag op dinsdag bij motie op een begroting te maken op basis van een ambtelijke samenwerking met buur Maastricht. De wethouders weigeren dat. Alleen een herindeling kan Meerssen financieel uit het moeras trekken, vinden zij. Nu laat ook de gemeente Maastricht weten niets in ambtelijke samenwerking te zien.

Positie wethouders

De wethouders van Meerssen beslissen donderdag of ze aftreden wegens het conflict met de raad. Donderdag is in Meerssen een extra raadsvergadering over een nieuwe termijn van huidig VVD-burgemeester Mirjam Clermonts. Verwacht wordt dat tijdens deze vergadering ook de afwijzende houding van Maastricht aan de orde komt. (ANP) 

 
 

Corona zit referendum Grave in de weg

Foto ter illustratie.

de Gelderlander Herman Wissink

GRAVE - Zit corona een volksraadpleging over het al of niet zelfstandig blijven in de weg? Fysiek, per post of digitaal.

Volgens Ben Litjens van Keerpunt 2010 wel. Ook Edwin van Kraaij van coalitiepartij LPG haalde gisteravond tijdens de commissievergadering in Grave aan. Nu verkiezingen houden is volgens hem onverantwoord. ,,En het brengt extra kosten met zich mee”, zegt Van Kraaij. ,,Doen we het op 17 maart, tijdens de Tweede Kamerverkiezing, dan worden die kosten deels vergoed.”

Wanneer en hoe wordt er in de gemeente Grave gevraagd wat de inwoners vinden van een al of zelfstandig blijven in plaats van aansluiten bij de nieuw gemeente Land van Cuijk? Het is een feuilleton in heel veel bedrijven geworden. Wordt vervolgd. Volgende week in de raadsvergadering een nieuwe aflevering.

 

Gemeente Grave deelt uit

Huishoudens krijgen voucher ter waarde van 45 euro voor duurzame producten

Deze week zijn ze verzonden. De brieven waarmee ieder huishouden met een koopwoning in de gemeente Grave voor 45 euro aan duurzame producten kan kopen in de webshop van energieloket Brabant Woont Slim. Met de slimme producten bespaart u energie én kosten, dus bestel snel. De actie loopt zo lang de voorraad strekt (uiterlijk tot 31 oktober 2020).

De informatie die u nodig heeft om deel te nemen staat in de brief die op uw adres wordt bezorgd. In een notendop: op www.brabantwoontslim.nl/tegoedbon vindt u een scala aan kleine energiebesparende producten. Denk hierbij aan tochtstrips, Wi-Fi smart LED-lampen, energiemeters, radiatorfolie en een waterbesparende douchekop. U maakt een keuze uit het aanbod en bestelt uw product(en) met de unieke code die u heeft ontvangen in de brief. Vervolgens haalt u de producten op bij een van de deelnemende ondernemers. Installeer deze in uw woning en u bent klaar om te besparen!

Waarom deze actie

Wij vinden het als gemeente belangrijk dat we allemaal energie (gaan) besparen. Dit is goed voor het milieu en dus voor onze toekomst. Als inwoner kunt u veel energie en CO2 besparen in en rond uw koophuis. Wij helpen u graag op weg met kleine en haalbare stappen in de juiste richting.

Vragen

Heeft u vragen over deze actie? Of heeft u aan het einde van deze week (week 38) nog geen brief ontvangen? Neem dan contact op met het energieloket Brabant Woont Slim via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 085-0410070.

Meer doen

Bent u (mogelijk) geïnteresseerd in grotere duurzame maatregelen voor uw woning? Kijk dan eens op www.brabantwoontslim.nl/grave voor meer informatie en/of bel met het energieloket voor advies op maat.

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief