Al meer dan 20 jaar een stabiele partij voor de gemeente Grave!

De LPG behartigt de belangen van de inwoners van de kernen Escharen, Gassel, Grave en Velp.
U kunt dat duidelijk zien aan de 
samenstelling van onze fractie. Onze partijleden zijn mensen die

dicht bij u staan, actief zijn in het verenigingsleven en sterk betrokken zijn bij het wel en wee
in de vier kernen.


De Lokale Partij Grave is in 1993 opgericht en is voortgekomen uit de samenvoeging van o.a.
de namenlijsten Piet Vollenberg en Jan 
Verhaaren. De LPG en haar voorlopers zijn sinds 1974
onafgebroken 
vertegenwoordigd in de Graafse gemeenteraad. In de afgelopen decennia heef de
LPG een duidelijk en herkenbare lokale inbreng gehad binnen de gemeenteraad van Grave en
het gemeentebestuur, 
met duidelijke ankers in de lokale samenleving.


De LPG heef geen banden met welke landelijke politieke partij dan ook. Door eigen waarneming
en veelvuldig contact met de 
bewoners in de stad en de drie kernen kan de LPG haar beleid

afstemmen op datgene wat leef onder de bevolking in de Gemeente Grave, zonder gebonden te zijn
aan richtlijnen van de 
landelijke partijen.

Verder naar:

    

           Raads- en Commissieleden

            Bestuur

           Steunfractie