logo_uitgelijnd.jpg     

 

                                                        

  • 6630_Balon_LVC.jpg
  • dorpshart_Velp.jpg
  • foto_3.jpg
  • foto_5.jpg
  • foto_10.jpg
  • foto_15.jpg
  • foto_16.jpg
  • foto_partij.jpg
  • grave.jpg
  • Pijl.jpg

 

Hoe kun je als gemeente de bestaande woningvoorraad beter benutten als antwoord op het woningtekort? Platform31 deed onderzoek naar tijdelijke en structurele oplossingen. ‘Kijk niet alleen naar extra nieuwbouw, maar gebruik beter wat er al staat.’

 

 

Momenteel is de woningnood hoog: prijzen stijgen de pan uit en flinke groepen komen lastig aan een huis. De opgave is al net zo flink: ‘Een miljoen extra woningen wordt genoemd,’ zo schrijft Platform31. Volgens de ‘kennis- en netwerkorganisatie’ is het opmerkelijk ‘dat oplossingen bijna altijd worden gezocht in nieuwbouw.’

Bijdrage aan lenigen woningnood

Hoewel meer bouwen hard nodig is om het woningtekort aan te pakken, kost nieuwbouw ook tijd en er spelen praktische problemen. Denk aan het gebrek aan locaties, lange procedures, tekort aan personeel en materialen, en belemmeringen door stikstof en PFAS. 

Volgens de organisatie kan juist ook intensiever gebruiken van bestaande woningen een bijdrage leveren aan het lenigen van de woningnood, zowel op de korte als langere termijn. ‘Dat vereist een veel grotere aandacht voor de mogelijkheden die de bestaande woningvoorraad kent; mogelijkheden die momenteel niet worden benut.’

Randvoorwaarden

De kansen voor een intensiever gebruik van de woningvoorraad verschillen per wijk, gemeente en regio. Volgens het platform zijn een aantal zaken van belang: denk vanuit kansen, voer een stimulerend beleid, denk ‘over de verschillende sectoren heen’, weeg de belangen af, en kijk waar kansen liggen voor maatwerk. Daarnaast is van belang dat het onderwerp hoog op de lokale politieke agenda komt te staan, ‘zodat lokaal (of regionaal) de maatregelen worden getroffen die het beste aansluiten bij de omstandigheden en de kansen die er zijn.’

Bestaande woningvoorraad

De organisatie onderzocht de maatregelen die tot intensivering van de bestaande woningvoorraad kunnen leiden. In Beter benutten bestaande woningbouw staat een overzicht van belemmeringen die intensiever gebruik van de woningvoorraad in de weg staan. De publicatie brengt oplossingen in kaart en geeft aan welke maatregelen het meest kansrijk zijn voor gemeenten, woningcorporaties, het Rijk en marktpartijen.

Bevindingen en oplossingen

In een factsheet staan de belangrijkste bevindingen en oplossingen. Hierin worden drie categorieën maatregelen beschreven waar onder andere gemeenten mee aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld hoe je meer woningen op een kavel kunt creëren. Denk aan het stimuleren van ‘optoppen’ (benutten van daken voor woonruimte) en bewoners hiervan laten profiteren. Ook zou een gemeente actief beleid kunnen voeren om woningsplitsing te stimuleren. Net als het toestaan van wonen in bijgebouwen en het stimuleren van mantelzorgwoningen. 

De doorstroming van senioren bevorderen, is ook belangrijk. Denk aan het voorrang geven aan ouderen, de seniorenmakelaars in bijvoorbeeld Rotterdam en ruimte maken voor nieuwe woonvormen. De belangrijkste maatregel op dit gebied is ‘zorgen voor meer en aantrekkelijker aanbod’. Meer eenvoudige maatregelen op dit gebied met kleiner effect zijn verhuishulp en -kostenvergoeding, het versoepelen van woningruil en campagnes voor gedragsbeïnvloeding.

Bron: Gemeente.nu