logo_uitgelijnd.jpg     

 

                                                        

  • 6630_Balon_LVC.jpg
  • dorpshart_Velp.jpg
  • foto_3.jpg
  • foto_5.jpg
  • foto_10.jpg
  • foto_15.jpg
  • foto_16.jpg
  • foto_partij.jpg
  • grave.jpg
  • Pijl.jpg

Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) krijgt een ‘tipbevoegdheid’ om bestuursorganen te informeren over een mogelijk dubieus bedrijf. Dat schrijft minister Ferdinand Grapperhaus in reactie op berichtgeving van Binnenlands Bestuur na eigen onderzoek naar de inzet van de Wet Bibob onder 45 gemeenten. Met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob moet de nieuwe bevoegdheid gestalte krijgen.

Waardering voor signaal
D66-Kamerlid Monica den Boer vroeg de minister vlak voor het zomerreces om te reageren op het artikel. Grapperhaus waardeert het signaal van de geïnterviewden in het artikel dat gemeenten hun eigen onderzoeksmogelijkheden binnen de Wet Bibob beter moeten benutten. Hij wijst erop dat de inzet van de Wet Bibob een discretionaire bevoegdheid is. ‘Het is dus aan het bestuursorgaan zelf om af te wegen of inzet van het instrument noodzakelijk is.’ Het LBB en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) ondersteunen de gemeenten daarbij.

Meer mogelijkheden voor eigen Bibob-onderzoek
Voor de uitkomst dat onderzoek van het LBB vaker dan het eigen onderzoek van gemeenten leidt tot de beoordeling ‘ernstig gevaar’ geldt volgens de minister dat bestuursorganen meer mogelijkheden voor het eigen Bibob-onderzoek krijgen door het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob en de bijbehorende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens. Een gemeente kan na deze wijzigingen ook informatie uit het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) over zogeheten derden opvragen. ‘Ik deel de stelling van het artikel dat op deze wijze gemeenten beter kunnen inschatten of een adviesaanvraag bij het LBB noodzakelijk is.

Lees meer