AANTAL NIET-WERKENDEN WEGENS ZORGTAKEN STABIEL

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het aantal mensen dat niet kan of wil werken vanwege zorg voor gezin of huishouden stabiliseert zich rond 220.000 personen. Het aantal lag in 2018 op hetzelfde niveau (223.000) als in 2013. Ten opzichte van 2008 nam hun aantal wel met een derde af. Dit blijkt uit de EnquĂȘte beroepsbevolking van het CBS.

Hoge leeftijd
In 2018 behoorden 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar niet tot de beroepsbevolking. Het gaat om degenen die geen betaald werk hebben, niet op zoek zijn naar werk, en/of niet op korte termijn beschikbaar zijn om te kunnen starten. Voor een groot deel hiervan, 1,5 miljoen, is hoge leeftijd de reden om niet te werken. De 223 duizend personen die in 2018 aangaven niet te kunnen of willen werken omdat ze voor gezin of huishouden zorgen vormt 6 procent van de niet-beroepsbevolking.

Aantal zorgende mannen stijgt
Daarnaast zijn er mensen die wel willen werken, maar een zorgreden opgeven waarom ze niet werken. De combinatie zorg en arbeid geeft te grote druk, ze kunnen geen geschikte betaalde kinderopvang vinden of schooltijden sluiten niet goed aan. Van degenen met kinderen in de leeftijd tot 13 jaar ging het in 2018 om 20 duizend personen, van wie de meesten vrouw zijn (86 procent). Opvallend is dat in 2018 meer mannen niet werken vanwege deze zorgtaken dan in 2008. Waren het in 2008 nog 8000, in 2018 waren het er 12.000. De daling zit hem vooral in het aantal vrouwen. In 2018 werkten 211.000 vrouwen niet wegens zorgtaken, waar dat er in 2008 nog 305.000 waren.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief