logo_uitgelijnd.jpg     

 

                                                        

  • 6630_Balon_LVC.jpg
  • dorpshart_Velp.jpg
  • foto_3.jpg
  • foto_5.jpg
  • foto_10.jpg
  • foto_15.jpg
  • foto_16.jpg
  • foto_partij.jpg
  • grave.jpg
  • Pijl.jpg

 

 

Al meer dan 20 jaar een stabiele partij voor de gemeente Grave!

 

De LPG behartigt de belangen van de inwoners van de kernen
Escharen, Gassel, Grave en Velp. U kunt dat duidelijk zien aan de
samenstelling van onze fractie. Onze partijleden zijn mensen die
dicht bij u staan, actief zijn in het verenigingsleven en sterk
betrokken zijn bij het wel en wee in de vier kernen.


De Lokale Partij Grave is in 1993 opgericht en is voortgekomen uit
de samenvoeging van o.a. de namenlijsten Piet Vollenberg en Jan
Verhaaren. De LPG en haar voorlopers zijn sinds 1974 onafgebroken
vertegenwoordigd in de Graafse gemeenteraad. In de afgelopen
decennia heef de LPG een duidelijk en herkenbare lokale inbreng
gehad binnen de gemeenteraad van Grave en het gemeentebestuur, 

met duidelijke ankers in de lokale samenleving.


De LPG heef geen banden met welke landelijke politieke partij dan
ook. Door eigen waarneming en veelvuldig contact met de
bewoners in de stad en de drie kernen kan de LPG haar beleid
afstemmen op datgene wat leef onder de bevolking in de
Gemeente Grave, zonder gebonden te zijn aan richtlijnen van de
landelijke partijen.