Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen aan het college de rubriek: Berichten

 

Ons standpunt over herindelen Lees meer


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 

  

 

VEREVENING JEUGDZORG GEREGELD

Het dispuut tussen Leudal, Nederweert en Weert over de financiering van de jeugdzorg in de regio Midden-Limburg West is bijgelegd. De drie gemeenten spraken in 2017 af verliezen op de jeugdzorg samen op te vangen. Ze maakten over die verevening tot en met 2019 afspraken. Weert was de afgelopen jaren de nettobetaler. De gemeente droeg in 2017 zo’n 1,3 miljoen euro en in 2018 iets meer dan 120.000 euro bij om de verliezen bij Leudal en Nederweert op te vangen. 

Het college van Weert had er geen trek in de afspraken ook voor 2019 te laten gelden. Daarvoor was binnen het vereveningsconvenant ook ruimte. De gemeente vond dat financiële verevening geen passend instrument meer is, onder meer omdat het moeilijker is geworden om na te gaan waaraan jeugdzorgkosten zijn toe te schrijven. Wel wilde Weert investeren in vernieuwing van de jeugdzorg. De gemeente wilde daarvoor de komende jaren 750.000 euro beschikbaar stellen, waar alle drie de gemeenten van zouden kunnen profiteren. Leudal voelde daar aanvankelijk niets voor.

Compromis

Na gesprekken met de drie colleges is nu een compromis bereikt. 250.000 euro van de 750.000 euro wordt als financiële verevening aan Leudal overgemaakt. De overige vijf ton wordt ingezet voor vernieuwing van de jeugdzorg in de drie gemeenten. Mogelijk dat Nederweert dit ‘vernieuwingsfonds’ vanaf 2021 gaat aanvullen. Met welk bedrag is nog onbekend. Het bereikte compromis wordt op 3 juni aan de raad van Weert voorgelegd. Daarna worden de beide andere raden geïnformeerd.

 

’Opgenomen Zoom-videogesprekken makkelijk te vinden’

De Telegraaf   Updated Vandaag, 00:03  Gisteren, 23:59 in FINANCIEEL

WASHINGTON (ANP) - Videogesprekken die met de videodienst Zoom zijn gemaakt en zijn opgenomen, zijn gemakkelijk door iedereen te vinden op internet.

Dat schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post. Veel videogesprekken worden zonder toestemming daarvoor onbeveiligd op internet opgeslagen. Zoom geeft die bestanden altijd een naam die op dezelfde manier is opgebouwd. Daardoor zijn bestandsnamen makkelijk te raden en de bestanden eenvoudig te vinden.

Het veiligheidslek is het zoveelste in een paar weken voor Zoom. De videodienst, die tot voor kort alleen door een klein aantal bedrijven werd gebruikt, is door maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen sinds een paar weken razend populair. Dat leverde ook meer aandacht op voor de manier waarop het bedrijf met gebruikersgegevens omspringt.

Zoom onderzocht door justitie

Zo bleek de app van Zoom gegevens naar Facebook te sturen, zelfs als de gebruiker geen account heeft bij Facebook. Ook bleek het bedrijf de e-mailadressen van andere gebruikers te tonen, omdat Zoom geen onderscheid kon maken tussen adressen van internetproviders als het Nederlandse XS4ALL en e-mailadressen van mensen die bij hetzelfde bedrijf werken. Zoom wordt daardoor in zeker drie Amerikaanse staten onderzocht door Justitie.

Het bedrijf heeft inmiddels de nodige beveiligingsverbeteringen doorgevoerd. Oprichter Eric Yuan verontschuldigde zich eerder deze week voor de beveiligingsmissers. Hij zei dat het bedrijf niet gerekend had op zo'n massale toeloop en dat de dienst nu op andere manieren werd gebruikt dan Zoom had verwacht.

 

 

Voorstel adviesrecht gemeenten bij schulden naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel dat adviesrecht van gemeenten bij schuldenbewind regelt is bij de Tweede Kamer ingediend. Gemeenten mogen na drie maanden in een lopend traject adviseren of iemand onder bewind moet blijven, of ‘lichtere hulp’ nodig heeft. Ook mag schuldenbewind alleen nog voor bepaalde tijd worden ingesteld.

Dit zogenoemde adviesrecht van gemeenten staat in het wetsvoorstel dat minister Dekker voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken gisteren naar de Tweede Kamer stuurden. Gemeenten mogen de rechter adviseren of een inwoner het beste is geholpen door voortzetting van het beschermingsbewind, of met een ‘lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning’. De keuze voor een advies lopende het traject, komt tegemoet aan de wens van bewindvoerders en rechters: geen inmenging vooraf.

Regierol gemeenten

De nieuwe wet moet zorgen dat hulp voor mensen met problematische schulden beter is toegespitst op hun situatie. Het wetsvoorstel stelt gemeenten volgens Dekker in staat hun regierol bij schuldhulpverlening beter te vervullen. ‘Samenwerking tussen rechters, gemeenten en bewindvoerders maakt het mogelijk de meest passende hulp te vinden voor mensen met schulden. Dit wetsvoorstel stimuleert de samenwerking tussen deze partijen.’

Onderdeel van de samenwerking op lokaal niveau kan volgens Dekker zijn dat de gemeente aanwezig is in de rechtbank, zoals momenteel in sommige pilots gebeurt. ‘Als de betrokkene toestemming geeft en de rechter akkoord gaat, kan de gemeente ook bij de instellingszitting aanwezig zijn. Op deze manieren kan de gemeente al in een vroeg stadium in gesprek met de betrokkene en beoogde beschermingsbewindvoerder over de mogelijkheid tot ondersteuning door de gemeente en samenwerking.’

Lees meer

 

EC: 100 MILJARD VOOR WERKTIJDVERKORTING

Er moet vanuit Brussel 100 miljard euro aan leningen komen om de Europese lidstaten te ondersteunen met hun arbeidstijdverkorting in de corona-crisis. En daarbovenop nog eens 3 miljard voor extra medische noodhulp en uitrustingen. Dat stelt de Europese Commissie voor.

Lidstaten moeten bovendien (tijdelijk) onbeperkt kunnen schuiven tussen structuurfondsen als ESF en EFRO – nu is dat beperkt tot maximaal 3 procent – en als ze dergelijke EU-subsidies aanvragen, is er niet langer co-financiering vereist.

Garanties

De 100 miljard moet bovenop de 2.770 miljard komen die de lidstaten en de EU naar schatting van de Europese Commissie al uitgaven aan de corona-crisis. De lidstaten moeten dan voor 25 miljard euro aan garanties geven. Volgens de Europese Commissie zorgt het plan ervoor dat mensen brood op de plank houden en dat bedrijven eenvoudig uren kunnen reduceren. Ook moeten zelfstandigen worden ondersteund.

Corona-testen

De geplande 3 miljard voor noodhulp moet deels ten goede komen aan uitrustingen, aan vluchtelingenkampen en aan het verplaatsen van medische teams naar de hardst geraakte gebieden en  Daarnaast moet er geld naar het opschalen van corona-testen van burgers.

De Europese Commissie hoopt dat de co-wetgevers, Europees Parlement en Raad snel kunnen handelen. Het Comité van de Regio´s zegt dat het klaar staat om akkoord te gaan met het voorstel.

Lokaal bestuur 

Voorzitter Apostolis Tzitzkostas vindt wel dat de regio´s de sleutel moeten houden bij de implementatie: alleen met de directe ervaring van lokaal bestuurders kunnen EU-investeringen het beste aansluiten bij de noden van de burgers en bedrijven, vindt hij.

 

VOORKOM LAPPENDEKEN AAN LOKALE BELASTINGMAATREGELEN

Het is ‘prijzenswaardig en begrijpelijk’ dat lokale overheden ondernemers steunen, maar als elke overheid andere keuzes maakt dan kan een lappendeken van maatregelen ontstaat. Hoogleraar Arjen Schep van de Erasmus Universiteit waarschuwt hiervoor en gaat in op enkele vragen rond de crisismaatregelen.

Maatregelen afstemmen

Een lappendeken aan maatregelen veroorzaakt ongelijke behandeling en administratieve lasten bij belastingplichtigen, schrijft Schep in een artikel voor Taxlive. ‘Het is in die zin wenselijk om ten minste regionaal de fiscale maatregelen op elkaar af te stemmen en ook ondernemers te ondersteunen in de handelingen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de fiscale tegemoetkomingsregelingen.’

Niet afhankelijk van mate van schade

Behalve de algemene rechtsbeginselen zijn er nog enige vuistregels die bij de afwegingen een rol spelen. Het is bijvoorbeeld goed om rekening te houden met de gevolgen voor de begroting, uitstel van belastingen is geen afstel, het percentage oninbare schulden zal stijgen, en tegemoetkoming kan niet afhankelijk zijn van de mate van economische schade. ‘Voor gemeenten geldt namelijk een expliciet wettelijk verbod om het bedrag van de belasting afhankelijk te stellen van inkomen, winst of vermogen.’

Mogelijkheden

In het artikel voegt de hoogleraar een overzicht toe van de mogelijke fiscale tegemoetkomingen en van de mogelijke tegemoetkomingen bij specifieke lokale ondernemersheffingen. Hij raadt verder aan om de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) in acht te nemen.

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief