Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 

  

  Nieuwe berichten

 

 

JEUGDZORG BRABANT OP HET MATJE BIJ GEMEENTEN

Negen West-Brabantse gemeenten hebben het bestuur van Jeugdbescherming Brabant uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van de publicatie van een zwartboek over de organisatie. De betrokken gemeenteraden zijn daarover geïnformeerd.

Ouderverstoting
De stichting Herken Ouderverstoting publiceerde het zwartboek over Jeugdbescherming Brabant eerder deze maand. De samensteller zegt dat hij met ongeveer dertig cliënten heeft gesproken en zich baseert op zeven dossiers. 

Lees meer

KABINET: KOM MET EXTRA GELD VOOR SOCIAAL DOMEIN

Het kabinet moet meer investeren in het sociaal domein. Te veel steden hebben grote tekorten op de ouderenzorg, jeugd en werk en inkomen. De door het kabinet aangegeven stijging van het Gemeentefonds is niet toereikend. Dat stelt de G40 in reactie op de Miljoenennota.

Boeggolf

‘Als gemeenten voeren we preventief beleid, maar dat kost geld’, aldus G40-voorzitter Ferd Crone. ‘Oude’ cliënten worden door gemeenten geholpen, maar ook nieuwe cliënten die vanwege de preventieve aanpak instromen, worden ondersteund. ‘Deze boeggolf levert een dubbel tekort op, maar het kabinet zet de bezuinigingen door. We moeten als gemeenten nu kiezen om het preventieve beleid te schrappen of om drastisch te bezuinigen. Wij roepen het kabinet op ons ruimte te geven om in te groeien

Lees meer

ZORGONDERNEMERS: GEMEENTEN LAKS MET WOONZORG

Kleinschalige woonzorgvormen voor zelfstandige wonende 75-plussers komen nauwelijks van de grond. Dat is volgens de organisatie van zorgondernemers Actiz te wijten aan het gebrek aan prioriteit dat gemeenten eraan geven.

Andere prioriteiten

‘De gemeente heeft ook andere prioriteiten’, stelt Actiz-bestuurder Jeroen van den Oever in Zorgvisie. ‘Ik heb dit zelf meegemaakt vanuit mijn eigen rol als zorgaanbieder in het Groene Hart. De dialoog met de gemeente is moeilijk op gang te brengen. De gemeente voelt de urgentie wel, maar acteert om uiteenlopende redenen vaak niet.’

Lees meer

BIJNA KWART GEMEENTEN WIL GELD UIT ‘STROPPENPOT'

Bijna een kwart van de gemeenten (88) heeft een aanvraag ingediend voor het Fonds tekortgemeenten. Het totaalbedrag van de aanvragen voor de ‘stroppenpot’ voor forse tekorten op de jeugdhulp en Wmo is (nog) niet bekend. Er is eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar. Het ziet ernaar uit dat dit veel te weinig is.

Forse tekorten

Gemeenten konden tot en met 15 september een aanvraag indienen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat er 88 aanvragen zijn ingediend ‘toont aan dat veel gemeenten kampen met (forse) tekorten’, aldus een woordvoerder. De VNG kon maandag niet aangeven hoe hoog het totaalbedrag van de aanvragen is. Navraag bij een vijftal gemeenten leert dat deze vijf alleen al voor 60,6 miljoen euro hebben aangevraagd; dertig procent van het beschikbare geld.

Lees meer

‘OVERHEID MAAKT ARBEIDSVERHOUDINGEN KAPOT’

Overheden sturen bij aanbestedingen te veel op prijs. Daarmee zetten ze de deur open voor sociale misstanden en uitbuiting. 

Dat zegt voorzitter van CNV Vakmensen Piet Fortuin in het Financieele Dagblad. De vakbond wil betere arbeidsvoorwaarden afdwingen voor zowel vaste werknemers als zzp’ers door overheden direct aan te spreken op hun inkoop- en aanbestedingsbeleid. Volgens Fortuin zijn veel misstanden in de bouw, infrastructuur en transport het gevolg van het puur aanbesteden op prijs

Lees meer.

Ontvang ook onze nieuwsbrief