Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen de rubriek: Berichten


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

   

 

Altena roept bevolking op mee te helpen in strijd tegen onkruid: gratis werktuig

DUSSEN - Om de openbare weg zo goed mogelijk onkruidvrij te houden, overweegt Altena om gratis gereedschap beschikbaar te stellen, zodat inwoners mee kunnen helpen. Onkruid groeit zo hard, dat er continu geborsteld wordt.

Janneke Boluijt BD

De roep om een handje hulp, als het gaat om de aanpak van woekerend onkruid op de openbare weg, is niet nieuw. Meerdere gemeenten in de regio vroegen inwoners al eens om een stukje openbare stoep mee te pakken, als ze toch bezig waren in de tuin.

In sommige dorpen in de gemeente Altena nemen inwoners die oproep ter harte. Om dat nog verder te stimuleren, overweegt het gemeentebestuur om volgend jaar gratis gereedschap beschikbaar te stellen. Als aanvulling op de al bestaande 'klusaanhangwagen' waar inwoners een beroep op kunnen doen.

Verboden

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de CDA-fractie over onkruid. Chemisch bestrijden is sinds 2016 verboden, daarom hebben gemeenten hun handen vol aan het verwijderen van begroeiing met borstels, vuur of heet water. Volgens het CDA zijn er veel klachten over welig tierend groen. Het vele onkruid was de partij zelf ook een doorn in het oog. Veel bestrating zou overwoekerd zijn door groen, ook op beeldbepalende plaatsen.

Alle kernen van Altena worden deze weken aangepakt, belooft het college ook. Tot het einde van het jaar wordt er geveegd en geborsteld, daarna begint de ronde opnieuw. 'Een heel dorp vegen duurt tussen de een en vier weken', illustreert de gemeente.

Borstelen

In Dussen zijn zelfs meerdere rondes nodig. 'De dorpskern is bij de eerste ronde van dit jaar als eerste geborsteld. Vooruitlopend op de tweede ronde hebben wij gemeend om in Dussen de ergste plaatsen met onkruid te borstelen', schrijft het college.

Die extra ronde kostte zo'n 10.000 euro, bovenop de jaarlijkse 300.000 euro die het verwijderen van onkruid ongeveer kost. Daar komen nog de kosten bij voor het vegen (rondes waarin niet geborsteld, maar geveegd wordt).

Mogelijk wordt dit beleid nog aangepast: er komt volgend jaar een nieuw plan van aanpak. Daarin wordt ook gekeken of nieuwe bestrating zonder voegen kan worden gelegd.

 

 

Sport- en spelaccommodatie in Reek kan eind volgend jaar verrijzen

REEK - Het was een hele tijd stil rond de nieuwe sport- en spelaccommodatie in Reek. Maar er lonkt nu vooruitgang: de gemeenteraad van Landerd moet op 24 oktober een klap kunnen geven op het plan en de portemonnee trekken. In oktober 2020 moet de kantine van Achilles Reek tegen de vlakte gaan, zo is de planning.

Maarten van de Rakt BD

,,Alles op alles wordt gezet om te komen tot een raadsvoorstel”, zo informeert het college van B en W de Landerdse gemeenteraad. Het legt uit waarom het allemaal zo lang geduurd heeft. De nieuwbouw, Sport en Spel Reek gedoopt, heeft heel wat voeten in de aarde. Het blijkt een complexe materie. Dat draait om investering, programma van eisen en exploitatie.

In september 2016 traden de voorzitters van de voetbalclub en tennisclub naar buiten met hun idee van een gezamenlijke accommodatie, inclusief sporthal. Hard nodig omdat het clubgebouw van Achilles op zijn laatste benen loopt en bij de tennisclub de banen aan vervanging toe zijn. Ook Jong Nederland en andere partners haakten aan.

,,Het programma van eisen, door betrokkenen in samenwerking opgesteld, telde op tot een hoge investering voor zowel gemeente als verenigingen”, aldus het college. Het plan was simpelweg te ambitieus en te duur. De verenigingen zouden financieel hun steentje niet kunnen bijdragen.

Dus is het programma van eisen naar beneden bijgesteld. Bovendien is nog eens gekeken naar de verdeling van de investeringslasten tussen gemeente en verenigingen.

Het proces is nu beland in een fase waarin duidelijkheid en overeenstemming bereikt moet worden over de laatste details. Dan krijgen alle partijen helder inzicht in de precieze cijfers. Eind september moet er een definitieve begroting liggen voor zowel investering en exploitatie. Ook moeten de betrokken partijen in principe daarmee akkoord kunnen gaan. 

 

Regentonactie met kortingsbonnen krijgt een vervolg in deze regio

OSS - Wegens succes geprolongeerd: de regentonactie van gemeenten in deze regio. Zij geven inwoners weer twintig euro korting op de aanschaf van een ton. De actie loopt de hele maand oktober.

Maarten van de Rakt BD

,,Als gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden nemen wij samen met Waterschap Aa en Maas veel maatregelen om de openbare ruimte klimaatbestendig te maken”, zo melden de organisatoren. ,,We vervangen zoveel mogelijk stenen door groen. Zo kan water makkelijker de grond in. De aanleg van twee systemen, één voor regenwater en één voor afvalwater, zorgt ervoor dat het riool minder snel overbelast raakt.” 

Inwoners kunnen een steentje bijdragen aan een beter milieu door een regenton te kopen om regenwater op te vangen. Op de websites van de gemeenten is een kortingsbon te vinden. Aan de actie doen 25 bouwmarkten, tuincentra en dierenspeciaalzaken  deel. 

Vorig jaar vond de regentonactie voor het eerst plaats. Enkele honderden regentonnen gingen toen ‘over de toonbank’.

 

Steeds meer Nederlanders doen wat voor het klimaat. Wat doe jij?

Steeds meer mensen zijn bezig met het besparen van energie. Samen maken we Nederland steeds duurzamer. In Nederland hebben we de maatregelen die we met elkaar gaan nemen, vastgelegd in het Klimaatakkoord. Hoe gaan we de CO2-uitstoot verminderen? Een groot deel van de uitvoering van het Klimaatakkoord gebeurt op regionaal niveau. Men denkt na over: hoe kunnen we energie besparen en hoe kunnen we energie opwekken? Iedereen kan daar een bijdrage aan leveren, ook jij.

Wat kun je zelf doen

Pak de fiets naar werk of laat je vloer isoleren. Besparen doe je op jouw manier. En er zijn veel mogelijkheden. De Rijksoverheid is een campagne gestart: ‘Iedereen doet wat’. Het helpt je bij het maken van duurzame keuzes in en rond het huis. Iedereen kan iets bijdragen: groot of klein, goedkoop of duurder. De vraag is niet of je iets kunt doen, maar wat je kunt doen. Kijk voor meer informatie op www.iedereendoetwat.nl. Wil je tips en adviezen over hoe je jouw huis kunt verduurzamen? Kijk dan eens op www.brabantwoontslim.nl.

Wat doen we in Noordoost Brabant

Ook in Noordoost Brabant zijn we met de provincie, waterschappen en alle gemeenten samen aan de slag met het klimaatakkoord. In juni 2020 moet de regio een voorstel doen aan het Rijk hoe we de CO2-uitstoot kunnen verminderen in onze regio. Dat noemen we een Regionale Energiestrategie (RES). We kijken wat er mogelijk is in onze regio:

  1. Hoe kunnen we energie besparen in onze regio
  2. Hoe kunnen we energie opwekken in onze regio

Maar we doen dat niet alleen. Bij het maken van de strategie betrekken wij ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Dat doen we door middel van bijeenkomsten, dit najaar, waar veel verschillende partijen in vertegenwoordigd zijn.

De volgende partijen horen bij Noordoost Brabant: Provincie Noord-Brabant, Enexis, de Waterschappen Aa en Maas, De Dommel en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, ‘s-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden, Vught.

Wat doen we in Nederland

In Nederland hebben we de maatregelen die we met elkaar gaan nemen, vastgelegd in het Klimaatakkoord. We gaan de CO2-uitstoot verminderen om de opwarming van de aarde en alle gevolgen van dien tegen te gaan. Het is de bedoeling dat in 2050 de CO2-uitstoot verminderd is met 95% ten opzichte van 1990.  Een groot deel van de uitvoering van het Klimaatakkoord gebeurt op regionaal niveau. Daarvoor is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. Elke regio heeft zijn eigen behoeften en mogelijkheden, en daarom maakt elke regio zijn eigen energiestrategie.

 

Gemeenten onderstrepen problemen en houden de adem in

Wat betekent Prinsjesdag voor gemeenten? Daar wordt in het hele land met spanning naar uitgekeken. De noden en wensen zijn nog eens extra benadrukt van tevoren.

Maandag trok de G40 aan de bel. Volgens het stedennetwerk van veertig grote en middelgrote gemeenten in Nederland komen zij de komende vier jaar een half miljard euro tekort. Dat zou leiden tot het sluiten van voorzieningen als zwembaden of tot hogere lasten.

‘Treft alle gemeenten’

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), maakt de ernst ook nog eens duidelijk in de media. ‘In de Miljoenennota is het allemaal hosanna, maar niet bij de gemeenten. Daar is het alle hens aan dek. En het treft alle 355 gemeenten, niet alleen de grotere,’ stelt hij in Trouw.

De VNG verspreidt de boodschap via sociale media.

Lees meer

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief