foto edwin van kraaijButton Grave

 

 

 

Nieuws en actualiteiten

Vertrouwen overheden en burgers moet verbeterd

Overheden moeten tijdens en buiten crisissituaties voorspelbaar en consistent optreden. De wetgever moet meer oog hebben voor de uitvoering van wet- en regelgeving. Dat moet hij ook hebben voor het vermogen van burgers om wettelijke regels ook echt te kunnen naleven. De vertrouwensrelatie tussen overheden en burgers moet worden hersteld.

Lees meer...

Ook na corona digitaal vergaderen

Voor corona was er al de wens om soms digitaal te vergaderen. Toen werd er voornamelijk nog mee geëxperimenteerd, maar het afgelopen jaar is er in het hele land brede ervaring mee opgedaan, aldus de minister. Overigens is het soms nog steeds nodig om fysiek vergaderen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. In sommige gevallen is er ‘behoefte elkaar in de ogen te kunnen kijken en lichaamstaal te kunnen duiden’.

Het digitaal vergaderen, wat veel gemeenteraden, provincies en waterschappen sinds de coronacrisis doen, bevalt zo goed dat de mogelijkheid ertoe vastgelegd moet worden in de wet. De openbaar besturen willen dat en demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) ook.

Lees meer...

Weinig steun voor Gelderse herindelings-plannen

Onder zowel Scherpenzelers als Barnevelders is weinig enthousiasme voor de provinciale plannen om beide gemeenten samen te voegen. Dat blijkt uit onderzoek dat Kieskompas in opdracht van de provincie Gelderland heeft uitgevoerd.

Onder de bevolking van zowel Scherpenzeel als Barneveld is weinig enthousiasme voor de provinciale plannen om beide gemeenten samen te voegen. Slechts een vijfde van de inwoners uit Scherpenzeel en een op de zeven Barnevelders vinden herindeling een goed plan. Dat blijkt uit onderzoek dat Kieskompas in opdracht van de provincie Gelderland heeft uitgevoerd.

Lees meer...

Gemeenten willen regels tegen gasklever

Gemeenten zijn positief over de ervaring die ze opdoen met het gasloos maken van woningen in het programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Dat blijkt uit de voortgangsrapportage 2020 van het PAW. Maar gemeenten zijn het nu wel beu om alleen de kar te trekken. Een nieuw kabinet moet volgens de VNG met extra geld en betere wetgeving komen. Maar vooral met een eenduidig geluid.

Gemeenten zijn positief over de ervaring die ze opdoen met het gasloos maken van woningen in het programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Dat blijkt uit de voortgangsrapportage 2020 van het PAW. Maar gemeenten zijn het nu wel beu om alleen de kar te trekken. Een nieuw kabinet moet volgens de VNG met extra geld en betere wetgeving komen. Maar vooral met een eenduidig geluid.

Lees meer...

Financiering acute jeugdzorg leidt tot problemen

Bijna 1,5 miljoen euro extra heeft de gemeente Amsterdam uitgetrokken voor de acute en crisishulp aan jongeren. Daar wordt nog eens een half miljoen euro aan toegevoegd. Die rekening heeft de gemeente bij het ministerie van VWS neergelegd, maar stuit tot nu toe op een dichte deur. Amsterdam laat het er niet bij zitten.

Voor acute en crisishulp aan jongeren heeft de gemeente Amsterdam bijna 1,5 miljoen euro extra uitgetrokken. Daar wordt nog eens een half miljoen euro aan toegevoegd. Die rekening heeft de gemeente bij het ministerie van VWS neergelegd, maar krijgt tot nu toe nul op het rekest. Amsterdam laat het er niet bij zitten.

Lees meer...

Overheden moeten niet strijden, maar samenwerken

De verhouding tussen rijk en decentrale overheden moet worden genormaliseerd en niet gejuridiseerd. Het is daarom geen goed idee om te komen tot een permanente (financiële) geschillenregeling en een Wet op het decentraal bestuur. Dat vindt de Afdeling advisering van de Raad van State.

De verhouding tussen rijk, gemeenten en provincies moet worden genormaliseerd en niet gejuridiseerd. Het is daarom een slecht idee om te komen tot een permanente (financiële) geschillenregeling en een Wet op het decentraal bestuur. Dat vindt de Afdeling advisering van de Raad van State.

 

Lees meer...

Gemeenten controleren panden op spookbewoning

Bron: Gemeente Grave

Van 2 tot en met 9 april 2021 was er in de gemeenten van het basisteam Maas en Leijgraaf een actie om spookbewoning in kaart te brengen. In Grave, Mill en Sint Hubert, Cuijk, Sint Anthonis, Boxmeer, Landerd en Uden werden bij zo’n 60 panden onaangekondigd controles uitgevoerd. De gemeente Boekel had dit in januari al gedaan. 

Lees meer...

Extra ambtenaren en geld nodig voor aanpak woningtekort

De komende kabinetsperiode is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) extra aandacht nodig om het woningtekort aan te pakken. De grootste belemmering van de bouwsnelheid is een tekort aan personeel, zowel in de bouw als aan ambtenaren om bouwplannen te verwerken. Op de korte termijn is er volgens het planbureau meer geld nodig voor gemeenten, om hun taken wat betreft ruimtelijke ordening goed te kunnen uitvoeren.

Lees meer...

Weinig te kiezen voor raadsleden tijdens crisis

De raden van vier gemeenten ‘in de frontlinie van het coronavirus’ hadden toen de crisis net uitbrak weinig te kiezen. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamers van Arnhem, Breda, Oss en Tilburg. Veelal dezelfde maatregelen werden tijdens de crisis genomen, maar de uitgangspunten verschilden. Er zijn ook na het begin geen echte financiële keuzes gemaakt op basis van scenario’s en de raden controleerden weinig of niet of de colleges zich aan de uitgangspunten hielden. Zo verdienen de democratische beginselen ‘extra aandacht’.

De raden van vier gemeenten ‘in de frontlinie van het coronavirus’ hadden toen de crisis net uitbrak weinig te kiezen. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamers van Arnhem, Breda, Oss en Tilburg. Veelal dezelfde maatregelen werden tijdens de crisis genomen, maar de uitgangspunten verschilden. Er zijn ook na het begin geen echte financiële keuzes gemaakt op basis van scenario’s en de raden controleerden weinig of niet of de colleges zich aan de uitgangspunten hielden. Zo verdienen de democratische beginselen ‘extra aandacht’.

Lees meer...

Gemeente moet burger betrekken bij eu’

Gemeenten moeten ook hun rol pakken als het gaat om de Conferentie over de Toekomst van Europa, daartoe roepen onder meer Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op. De burger moet meer bij de
EU worden betrokken en daar zijn de gemeenten als meest nabije overheid hard bij nodig.

De Conferentie over de Toekomst van Europa, een breed debat met de burger in alle hoeken van de EU gaat nu echt beginnen. Wat zit er voor gemeenten in? ‘Er staat wat op het spel’, zegt de een. ‘Welnee’, zegt de ander.

Lees meer...

Proef met onvoor-waardelijk inkomen krijgt vervolg

De eerste vijf jongeren die een jaar lang een Bouwdepot ontvingen.

Vijf jongeren in een kwetsbare positie die een jaar lang een zogenaamd Bouwdepot ontvingen – een onvoorwaardelijk leefbaar inkomen – hebben dankzij de financiële rust die dat bood stappen kunnen zetten naar werk, opleiding en zelfstandig wonen. Stichting Zwerfjongeren Nederland, de initiatiefnemer van de proef, zet nu in op een groter experiment dat deze zomer van start moet gaan.

 

Lees meer...

Gemeenten moeten investeren in toegang tot zorg

Gemeenten moeten investeren in de toegang tot de zorg in plaats van daarop te bezuinigen. Toegangsprofesssionals kunnen ervoor zorgen dat het beschikbare budget beter en gerichter wordt besteed.

Gemeenten moeten niet bezuinigen, maar juist investeren in de toegang tot de zorg. De toegangsprofessionals bepalen immers voor een belangrijk deel wie welke zorg krijgt, en daarmee welke kosten daarmee zijn gemoeid. Zij kunnen ervoor zorgen dat het beschikbare budget beter en gerichter wordt besteed. ‘Het is een slecht idee de toegang tot de zorg aan aanbieders over te laten.’

Lees meer...