Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 

  

  Nieuwe berichten

 

 

Code rood dreigt voor de bodem

Bijna twee miljoen kilometer kwetsbare kabel en leiding loopt door de Nederlandse bodem. Het leidt jaarlijks tot tienduizenden gevallen graafschade. Met een ‘code oranje’ hoopt het Agentschap Telecom het tij al twee jaar te keren. Vooral gemeenten zijn daarbij aan zet.  

25 miljoen euro schade

Hoewel het aantal gevallen graafschade procentueel inmiddels behoorlijk daalt, neemt het in absolute zin te weinig af. ‘Die relatieve daling is leuk’, zegt directeur-hoofdinspecteur Peter Spijkerman van het Agentschap Telecom, ‘maar die absolute aantallen, dat is waar u en ik vooral last van hebben.’ De directe reparatiekosten bedragen jaarlijks ruim 25 miljoen euro, nog los van eventuele claims en de maatschappelijke ontwrichting die kapotte kabels en leidingen met zich meebrengen.

Glasvezel reden nieuw graafwerk
De Nederlandse bodem ligt dan ook vol met kabels en leiding, in totaal 1,7 miljoen kilometer. Ter vergelijk: de totale lengte van alle Nederlandse wegen (van snelweg tot steeg) komt niet verder dan 140.000 kilometer, nog geen tiende dus van wat er in de bodem ligt. De sterkste ondergrondse toename vond volgens Spijkerman plaats in de jaren zestig, zeventig en tachtig met de grootschalige aanleg van riool, telefoon en nutsvoorzieningen. ‘Door de uitleg van glasvezel in het buitengebied komen daar de komende jaren heel wat kilometers bij. Misschien tikken we nog eens de twee miljoen aan.’

Lees meer

Het omringen van afvalcontainers met kunstgras en bloemen blijkt te werken, 85 procent minder afval naast de containers binnen vier maanden

 

In Rotterdam zijn verschillende afvalcontainers omringd door kunstgras met bloemen en buxushagen, bedoeld om afval naast de container te verminderen. Resultaat: de eerste maand trof de gemeente 75 procent minder afval aan rond de aangeklede containers, drie maanden later is de hoeveelheid afgenomen met 85 procent.

Afval dat niet in, maar naast een container belandt is in Rotterdam een veel voorkomend probleem, meldt de gemeente. Om dat probleem, naast onder meer de inzet van handhaving en het opruimen van het afval, op ‘een positieve manier aan te pakken’ wordt er geëxperimenteerd met afvalbakken met een groene uitstraling. Op vier plekken in de Tarwewijk zijn de ondergrondse containers voor restafval ‘opgefleurd’ met kunstgroen. Bij een aantal bakken staat op de stoep ook hoe bewoners hun grofvuil gratis kunnen laten ophalen.

Gedragsonderzoek

De opgefleurde afvalbakken maken deel uit van een gedragsonderzoek. ‘Zwerfafval en afval naast de containers zijn het gevolg van gedrag. Vaak onbewust gedrag waar we niet over nadenken. Nudging (een duwtje geven in de goede richting) maar ook gamification (het toevoegen van spelelementen) zijn manieren om mensen uit dat automatisme te krijgen. Rotterdam experimenteert met verschillende vormen om te kijken wat werkt en wat niet werkt,’ aldus de gemeente.

Lees meer

iBurgerzaken verbonden met Diginetwerk

iBurgerzaken maakt nu naast het netwerk van KPN Lokale Overheid (Gemnet) ook gebruik van Diginetwerk. Zo krijgen gemeenten eenvoudig toegang tot de Pink Private Cloud. Diginetwerk is de toekomst voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid. Via deze gekoppelde netwerken kunnen overheidsorganisaties onderling gegevens uitwisselen. Door het besloten karakter is Diginetwerk een veiliger alternatief dan het open internet voor het uitwisselen van gegevens tussen overheidsorganisaties. Diginetwerk sluit via één koppeling aan op alle aangesloten overheidsorganisaties. 

Lees meer

Overheid zoekt oplossing voor burgers zonder e-mail

Staatssecretaris Knops zoekt naar oplossingen voor gebruikers van een Mijn-Overheid zonder e-mailadres. De bedoeling is dat zij alsnog doen. D66 heeft via een motie verzocht om mensen beter te informeren over de consequenties wanneer zij geen e-mailadres invullen.

Akkoord geven
Met een activatieproces krijgen nieuwe gebruikers stapsgewijs en helder uitgelegd wat het belang en gemak is van notificaties naar een eigen e-mailadres, zo schrijft Knops. Daarnaast worden ook de gevolgen duidelijk gemaakt van een activatie waarbij géén e-mailadres wordt opgegeven. Knops wil ook bestaande gebruikers die geen e-mailadres hebben opgegeven hierop attenderen. Bij inloggen krijgen zij een mededeling te zien die gebruikers verzoekt om dit alsnog te doen. Wanneer zij dit niet doen, moeten zij een half jaar later ‘expliciet akkoord’ geven. Ieder halfjaar krijgen gebruikers een melding om hun e-mail op juistheid te controleren. ‘Zowel nieuwe als reguliere gebruikers van MijnOverheid worden aldus op nette wijze verleid om de notificatie-optie actief te benutten’, aldus Knops.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief
E-mail adres:

voornaam:

achternaam: