Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 


Landelijk politiek nieuws en actualiteiten

  

 

 

Met subsidie uw regenpijp afkoppelen

Regen, sneeuw en hagel dat op uw dak valt, komt via uw regenpijp in het riool terecht. U kunt als inwoner van de gemeente Cuijk, Grave of Mill en Sint Hubert subsidie krijgen als u uw regenpijp afkoppelt en het hemelwater verwerkt in de tuin. Dit is niet alleen goed voor uw eigen bomen en planten; het draagt ook bij aan de klimaatbestendigheid van de omgeving. Er zijn verschillende manieren om af te koppelen. Bovengronds, ondergronds, groot of klein: voor iedere tuin is een passende oplossing.

De lente is begonnen en veel mensen gaan weer in de tuin aan het werk. De komende zes weken lichten wij daarom, ter inspiratie, afkoppelmogelijkheden uit waar u mee aan de slag zou kunnen. Deze week: een regenton met overloop.

Regenton met overloop

In een regenton vangt u regenwater op. Het voordeel hiervan is dat het benut kan worden. Zo kunt u er de auto mee wassen, de planten mee water geven en de kinderen kunnen buiten hun waterballonnen vullen. Regentonnen vindt u in alle soorten en maten, in bouwmarkten, tuincentra en op het internet. Ze zijn relatief gemakkelijk te installeren en vergen weinig onderhoud. U kunt de subsidie van €4 per vierkante meter afgekoppeld oppervlak gebruiken om een regenton aan te schaffen. Het is dan wel van belang dat u de ton voorziet van een overloop. Een regenton heeft doorgaans onvoldoende capaciteit om een of meer fikse regenbuien aan te kunnen. Het overtollige water kan niet langer naar het riool, dus moet het ergens in uw tuin de grond in kunnen zakken. U kunt het water op een grasveldje laten lopen of het (via een gootje) leiden naar een lager gelegen gedeelte. Er zijn echter meer, creatieve oplossingen mogelijk. Daarover leest u de volgende weken meer.

Lees meer

WINST DAALT, MAAR BNG WIL DIVIDEND VERHOGEN

BNG Bank is tevreden over 2018 en wil de aandeelhouders daarin laten delen. De gemeentebank meldt dat de winst daalde, maar dat het dividendpercentage omhoog kan van 37,5 procent naar 50 procent. Dat zou een flinke financiële meevaller betekenen. De gemeente Den Haag zou hier bijvoorbeeld ruim 3,6 miljoen euro aan overhouden.

Foto: Gita Salden, bestuursvoorzitter BNG Bank. Door: Sanne Bas.

 

Knelpunten in woningbouw

De omzet nam afgelopen jaar toe met 2,1 miljard euro en bedraagt nu 11,6 miljard euro. Die toename komt volgens de bank door ‘toenemende investeringen door decentrale overheden en woningcorporaties, onder meer in woningbouw en verduurzaming van bestaand vastgoed.’

Bestuursvoorzitter Gita Salden merkt dat er knelpunten zijn in de woningbouw. ‘Woningcorporaties willen graag veel investeren, maar de investeringscapaciteit per corporatie is heel verschillend. Sommige hebben niet voldoende buffer en we zien duidelijk dat ze daar last van hebben.’

Lees meer

HOGERE HEFFINGEN WATERSCHAPPEN VANWEGE INVESTERINGEN

De heffingen van waterschappen zijn in de afgelopen bestuursperiode met 9 procent gestegen. De 21 waterschappen verwachten dit verkiezingsjaar 2,8 miljard euro aan belastingen op te halen, meldt het CBS. De waterschappen denken de komende vier jaar 5,8 miljard euro te moeten investeren en aan het begin van de vorige bestuursperiode was dat 5 miljard euro.

Stijging watersysteemheffing

Waterschappen bekostigen hun hoofdtaken grotendeels met twee heffingen: de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing. ‘De opbrengsten van de watersysteemheffing zijn voor alle waterschappen samen ruim 12 procent hoger dan in 2015, die van de zuiveringsheffing nog geen 6 procent’, schrijft het CBS. ‘Dit beeld is echter voor elk waterschap anders.’

Verschillen per waterschap

De hoogte van heffingen verschilt per waterschap en dat heeft te maken met specifieke kenmerken van het waterbeheer, zoals de hoeveelheid water, de bodemsoort, de mate van verstedelijking en de ligging ten opzichte van de zeespiegel.

Lees meer

WET BIBOB NIET AANGEPAST NA ‘VERGISSING’

Minister Grapperhaus gaat de Wet Bibob niet verduidelijken voor gemeenten. Na kritiek op een uitspraak van de Raad van State over de weigering van een omgevingsvergunning door de gemeente Breda, stelde PvdA-Kamerlid Attje Kuiken hierover vragen. Grapperhaus past de wet niet aan, maar gaat wel kijken of gemeenten al voldoende vergunningen weigeren op basis van het verleden van een vergunningaanvrager.

Geen samenhang strafbare feiten
Gemeenten kunnen een vergunning op grond van de Wet Bibob weigeren bij een ernstig gevaar dat die vergunning wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen. In de uitspraak over de gemeente Breda kwam de Raad van State half november 2018 voor het eerst tot de conclusie dat bij bouwactiviteiten gepleegde strafbare feiten niet samenhangen en daarom niet bij beoordeling van het gevaar kunnen worden betrokken. Bibob-specialisten IJzerman noemden dit om meerdere redenen ‘onbegrijpelijk’. Een van die redenen is dat het ingaat tegen de bedoeling van de wetgever. Het bureau wijst erop dat die bedoeling was te voorkomen dat strafbare feiten worden gepleegd bij zowel de totstandkoming als bij het gebruik van het bouwwerk. 

Lees meer

GEMEENTE HELLENDOORN LAG TE SLAPEN

Hellendoorn kampt met een miljoenentekort op het sociaal domein. Ambtenaren zagen de tekorten oplopen, maar signalen over overschrijdingen bereikten raad, college en directie aanvankelijk niet, zo blijkt uit een onderzoek van Twijnstra en Gudde. Maar ook hen treft blaam, vindt Twijnstra en Gudde. Gevolg van de tekorten is dat dit jaar minstens 5,3 miljoen euro moet worden bezuinigd.

Wmo en jeugd

Dat gebeurt binnen en buiten het sociaal domein. De tekorten in het sociaal domein worden met name veroorzaakt door de Wmo en de jeugdhulp; daar wordt ook het meeste op bezuinigd. De ombuigingsvoorstellen voor de eerste 5,3 miljoen zijn deze week door het college gepresenteerd. Wachten tot de voorjaarsnota is geen optie. De nood is te hoog. De omvang van de begroting 2019 bedraagt 90 miljoen euro. 

Geheim rapport

De oorzaken van de alsmaar oplopende tekorten zijn op verzoek van het college en de directie onderzocht door Twijnstra en Gudde. Het rapport is geheim, en in een besloten commissievergadering besproken, maar de samenvatting is wel openbaar. Daaruit blijkt onder meer dat overschrijdingen op het budget voor bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning door het ambtelijk apparaat werden gezien, maar dat die signalen de raad, het college en de directie niet hebben bereikt. Ook toen de tekorten op de jeugdhulp en begeleiding en dagbesteding opliepen, werd door ambtenaren niet aan de bel getrokken. Uiteindelijk liep het tekort over 2018 op tot 3,8 miljoen euro. De komende jaren kijkt de gemeente, zonder ingrijpen, aan tegen tekorten op het sociaal domein van rond de vijf miljoen euro per jaar.

Lees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief