Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen aan het college de rubriek: Berichten

 

Ons standpunt over herindelen Lees meer


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 

 

 

HOOGEVEEN GAAT GRENZEN WET OPZOEKEN

Het water staat de gemeente Hoogeveen aan de lippen. De tekorten in de Wmo en de jeugdzorg zijn niet meer te dekken vanuit de inmiddels vrijwel geheel leeggetrokken algemene reserve. De gemeente heeft besloten de grenzen van de wet op te zoeken. Het is een signaal naar ‘Den Haag’.

Niet rooskleurig

Hoogeveen noteert − volgens de laatst bekende stand van zaken − over 2019 een tekort op de Wmo en jeugdzorg van ruim vijf miljoen euro op een begroting van een krappe 200 miljoen. Het jaar daarvoor bedroeg het tekort op het sociaal domein zo’n negen miljoen euro. Voor dit jaar ziet het er evenmin rooskleurig uit. ‘Met man en macht werken we eraan om de tekorten terug te dringen, maar enkele maatregelen hebben pas vanaf 2021 effect’, aldus wethouder Erwin Slomp (Wmo, Gemeentebelangen). ‘We hebben structureel en per direct meer geld nodig vanuit Den Haag.’

Volumegroei

De gemeente had voorheen een reservepotje ‘rijksmiddelen’ gemaakt, maar die is al lang leeg. Vanaf 2017 moest al een beroep worden gedaan op de algemene reserve, maar daar is de bodem ook van in zicht. Het einde van stijgende uitgaven is echter niet in zicht. Een van de oorzaken van de tekorten is de invoering van het Wmo-abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen vanaf 2019. ‘Dat kostte ons vorig jaar een kleine miljoen euro. De aanvragen stromen binnen’, aldus Slomp. ‘Bijna lachend komen inwoners een aanvraag indienen. “We hebben onze eigen hulp van 12,50 euro per uur de deur uitgedaan nu we hulp voor 17,50 uur per vier weken kunnen krijgen”, horen we.’ Ook in de jeugdzorg is het moeilijk sturen, vult wethouder Gert Vos (jeugdzorg, ChristenUnie) aan. Net zoals andere gemeenten heeft Hoogeveen te maken met een volumegroei van zo’n zeven procent en stijgende tarieven. ‘Het komt ook nog steeds voor dat we rekeningen van aanbieders krijgen over 2017 en 2018. Wettelijk gezien moeten we die betalen, maar er valt niet te sturen op die manier.’

Lees meer

 

EXTRA WERKPLEKKEN NA OFFLINE HALEN CITRIX

Nu veel instellingen en organisaties sinds afgelopen week de toegang tot hun Citrix-netwerk hebben afgesloten vanwege een beveiligingslek, is het de vraag of en hoe ambtenaren maandag aan de slag kunnen. Via Citrix kunnen ze thuiswerken omdat er op kantoor vaak minder werkplekken zijn dan werknemers. 'Dit gaat zeker nog een week duren', meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Meer armslag bij kleine gemeenten 

'De echte impact zien we maandagochtend als ambtenaren aan het werk gaan', zegt Remco Groet van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) namens de IBD, de informatiebeveiligingsdienst van de vereniging. 'Bij grote gemeenten zoals Rotterdam of Amsterdam, gaat het om duizenden medewerkers. Maar kleine gemeenten hebben niet die capaciteit. Er werken bijvoorbeeld veertig mensen op kantoor. Die gemeenten hebben meer armslag om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door het inrichten van extra werkplekken.'

Beveiligingsupdates volgen

'Elke gemeente heeft in kaart gebracht wat er niet werkt als Citrix is uitgezet. Soms zal ook de e-mailserver niet werken', aldus Groet. Het is niet zo dat hij zijn hart vasthoudt voor wat de ochtend brengen zal. 'We volgen de beveiligingsupdates van het Nationaal Cyber Security Centrum.' Het NCSC gaf vrijdag het dringende advies Citrix uit te zetten. Het softwaresysteem biedt de mogelijkheid aan het personeel om vanuit huis of elders in de virtuele werkomgeving te komen. Het bureaublad ziet er dan net zo uit als op de werkvloer. Ook veel onderwijsinstanties, ziekenhuizen en andere organisaties hebben de toegang tot hun Citrix-netwerk afgesloten.


'Dit gaat zeker nog een week duren'

Veel ministeries richten extra werkplekken in en zetten pc's en laptops neer voor ambtenaren nu de toegang tot het interne Citrix-netwerk is afgesloten vanwege een beveiligingslek. 'Dit gaat zeker nog een week duren', meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken namens andere departementen die van het softwaresysteem gebruikmaken. De mogelijkheid om via Citrix thuis te werken is sinds vrijdagavond uitgeschakeld bij verschillende departementen en andere overheidsorganisaties.Onder meer de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse Zaken, Financiën en Sociale Zaken hebben gehoor gegeven aan de oproep.

Flexibel omgaan met beschikbare werkplekken
Op kantoor zijn vaak minder werkplekken dan werknemers. 'Aan medewerkers is gevraagd zo veel mogelijk rekening te houden met de situatie en flexibel om te gaan met de beschikbare werkplekken', aldus het ministerie. 'Ze hebben wel toegang tot de mail via hun smartphone of tablet.' Niet elk departement gebruikt Citrix in dezelfde mate. Bij het ministerie van Volksgezondheid werkt het meeste personeel met een ander systeem om op afstand in te loggen. Bij Onderwijs en Algemene Zaken wordt Citrix überhaupt niet gebruikt.


Lapmiddel

In de beveiliging van Citrix zit een groot gat. Er is een tijdelijke oplossing gevonden om de kans op een cyberaanval te verkleinen, maar dat is volgens het NCSC niet meer dan een lapmiddel. (ANP)

 

‘Meer nieuwe woonvormen voor ouderen nodig’

De doelgroep ouderen stond gisteren hoog op de landelijke politieke agenda. Nieuwe adviezen en plannen lijken niet zonder lokale gevolgen te blijven. Zo moeten gemeenten meer aan de slag met nieuwe vormen van wonen en zorg voor de bewoners op leeftijd.

De lokale aanpak van eenzaamheid onder ouderen heeft een flinke impuls gekregen, blijkt uit een voortgangsrapportage. Maar er is meer te doen. Extra aandacht voor de combinatie van wonen en zorg moet helpen om langer zelfstandig te wonen, mede in het licht van oplopende wachtlijsten voor verpleeghuizen.

Dat schrijft de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen. Voorzitter Wouter Bos overhandigde het advies Oud en Zelfstandig in 2030 aan minister De Jonge van Volksgezondheid. De commissie ziet verder behoefte aan ‘digitalisering van dagelijks leven en zorg’, evenals lokale en regionale samenwerking bij zorg en ondersteuning.

Ga verbouwen

Veel van de verantwoordelijkheid in het rapport wordt bij de burger gelegd. ‘We pleiten voor vergroting van het vermogen van ouderen om voor zichzelf en voor elkaar te zorgen en voor vanzelfsprekende inzet van digitale middelen.’ De belangrijkste opdracht voor gemeenten is: ‘ga (ver)bouwen!’ Op dit moment wordt er volgens de commissie voor senioren veel te weinig gebouwd en verbouwd. ‘Terwijl nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen huis en het verpleeghuis in, een oplossing kunnen bieden om zelfstandig te kunnen blijven wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg.’

Lees meer

 

VOER WEER INKOMENSTOETS HUISHOUDELIJKE HULP IN

Huishoudelijke hulp moet beschikbaar blijven voor de meest kwetsbare inwoners. Maar daarvoor hoeft deze hulp niet naar de bijzondere bijstand te worden overgeheveld. Een inkomenstoets en scherpere inkadering van problemen waarmee inwoners bij de gemeenten aan kunnen kloppen, is veel belangrijker.

Dat stelt gemeentekoepel VNG desgevraagd in een reactie op het advies van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen. ‘Maatregelen als het abonnementstarief passen absoluut niet in een toekomstbestendig zorgstelsel’, aldus een woordvoerder van de VNG. Sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief mag er geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage meer worden geïnd. 

Sturingsmogelijkheden

De commissie, onder voorzitterschap van oud-minister Bos, bracht woensdag haar advies uit over de toekomst van de zorg voor thuiswonende ouderen. Naast de overheveling van de huishoudelijke hulp van de Wmo naar de bijzondere bijstand, adviseerde zij ook alle hulp en ondersteuning voor zelfstandig thuiswonende ouderen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) bij de Wmo en de Zorgverzekeringswet (Zvw) onder te brengen. De VNG vraagt zich af of dit wel een bijdrage levert aan een meer betaalbaar en organiseerbaar zorgstelsel. ‘Meer taken voor gemeenten kan enkel onder de voorwaarde dat gemeenten ook voldoende sturingsmogelijkheden en voldoende middelen krijgen om de taken goed uit te voeren’, aldus de VNG. Gemeenten ageren al tijden tegen de (te) beperkte sturingsmogelijkheden in de Wmo, waardoor de tekorten oplopen.

Financiële beloning

Het advies om gemeenten financieel te belonen als zij kunnen voorkomen dat inwoners een beroep op de Wlz moeten doen, valt bij gemeenten in goede aarde. Met de commissie vindt de VNG dat het voor gemeenten lonend moet zijn om te investeren in preventie. ‘In het huidige zorgstelsel vallen de baten hiervan bij andere wetten zoals de Wlz en de Zvw.’

Negatieve prikkels

De VNG tekent daar wel bij aan dat het uit de Wlz houden van inwoners nooit een doel op zich kan zijn. ‘Inwoners hebben recht op de zorg die past bij hun zorgen: zo licht als kan en zo zwaar als nodig is. We moeten voorkomen dat in we in een nieuw zorgstelsel negatieve prikkels organiseren.’ Datzelfde geldt voor het advies van de commissie om gemeenten te verbieden Wmo-cliënten naar de Wlz door te schuiven als zelfstandig thuiswonende ouderen het ook met Wmo-ondersteuning kunnen redden. ‘Ook hier geldt dat we negatieve prikkels willen voorkomen: als Wlz nodig is, dan moeten daar geen onnodige drempels zijn voor inwoners. Gemeenten willen ondersteuning en zorg organiseren die past bij de vraag van inwoners. Zo licht als kan en zo zwaar als nodig is.’

 

Dreiging Citrix legt thuiswerken plat

De gemeenten Amsterdam en Rotterdam hebben uit voorzorg de externe toegang tot hun Citrix-netwerk tijdelijk afgesloten. De technologie voor onder meer thuiswerken, bevat kwetsbaarheden. Het officiële advies luidt de servers ‘afhankelijk van de impact’ uit te schakelen.

Gemeenten maken op basis daarvan verschillende afwegingen. Den Haag had de Citrix-servers in de nacht van donderdag op vrijdag uitgeschakeld, maar vrijdagochtend zijn ze weer aangezet. De stad houdt de computersystemen in de gaten en overweegt ze voor het weekeinde weer uit te zetten.

Aanleiding is een advies van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) donderdag. In de beveiliging van Citrix-programma’s werd in december een grote fout ontdekt. Daarvoor is nog geen definitieve oplossing beschikbaar. Citrix heeft wel een lapmiddel ontwikkeld om de kans op een aanval te verkleinen, maar dat blijkt niet altijd goed te werken. ‘Daarom heeft de gemeente preventief besloten de Citrix-omgeving af te sluiten,’ meldt de Amsterdamse wethouder Touria Meliani.

De thuiswerkomgeving voor ambtenaren in Amsterdam is daardoor niet beschikbaar. ‘Ook e-mail op laptop, telefoon of iPad is niet beschikbaar,’ zegt Meliani. Op de gemeentelijke kantoren ondervinden medewerkers niet direct last aangezien het netwerk beschikbaar blijft via de vaste verbindingen op alle werkplekken. Volgens de wethouder wordt hard gewerkt aan een oplossing.

Geen onbevoegden op netwerk

Door het gat in Citrix zouden kwaadwillenden eenvoudig toegang kunnen krijgen tot gevoelige gegevens. Maar aanwijzingen of meldingen dat onbevoegden de gemeentelijke systemen wisten binnen te komen, lijken er momenteel niet te zijn. Zutphen detecteerde verdachte activiteit, maar wist indringers naar eigen zeggen buiten te houden.

Ook kleinere gemeenten hebben besloten om Citrix uit voorzorg uit te schakelen. Persbureau ANP noemt Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in Friesland, het Brabantse Goirle en Halderberge en Beek in Limburg.

Maandag update

In totaal zouden duizenden Nederlandse bedrijven, overheidsdiensten, onderwijsinstellingen en organisaties gevaar lopen. De fout zit in twee diensten van Citrix, namelijk de Application Delivery Controller en de Gateway. Op zijn vroegst maandag wordt een update uitgevoerd die de kwetsbaarheden moet oplossen, meldt het bedrijf op zijn Engelstalige site.

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief